Ledige stillinger

Se ledige stillinger

Registrer din CV

Send oss din CV

Kandidatinnlogging

Logg inn

Våre tjenester

UTFORSK VÅR EKSPERTISE

Rekruttering og utvelgelse

Dette er et produkt hvor vi tar ansvar for hele prosessen fra A til Å og kvalitetsikrer alle ledd frem til presentasjon av finalekandidatene. Basert på vår erfaring og kompetanse hjelper vi næringslivet med å finne riktig kandidat på en profesjonell og trygg måte.

Search

Etter kundens ønske benyttes denne metoden. Den er særlig aktuell i tilfellene der det er behov for konfidensialitet. Vi henvender oss direkte til aktuelle kandidater og presenterer virksomheten og selskapet.

Delprosess rekruttering

Dette er et produkt vi leverer når virksomheten selv har kommet frem til aktuelle kandidater, men har behov for analyser, tester og hjelp til vurdering av sine kandidater enten disse er interne eller eksterne.

Internrekruttering og leder evaluering

Gjennom dybdeintervju og psykrometriske tester kan vi bistå bedriften med evaluering av nøkkelpersonell og ledere for bedriftens fremtidige utvikling og strategi. Dette skjer i forbindelse med organisasjonsendringer, fusjoner og nedbemanninger.

Styrerekruttering

I samarbeid med forfatterne av Styrehåndboka og Styreguiden.no bistår vi bedrifter med å rekruttere styreledere og med profesjonalisering av styrearbeidet i bedrifter og organisasjoner.

Karriererådgiving og coaching

Vi er Samtalepartner og rådgiver ved jobbskifte. For større nedbemanningsprosesser samarbeider vi med PeopleMobility AS som har omfattende kompetanse på dette området. Selskapet har kontor i Oslo.

HR rådgivning

Vi er diskusjonspartner og fasilitator i HR spørsmål. Dette gjelder innen kompetansekartlegging, leder- og organisasjonsutvikling.

Vil du vite mer om våre tjenester?

Kontakt oss
BEST PÅ REKRUTTERING

TORP CONSULTING ØST

Torp Consulting Øst er best på rekruttering og er en seriøs og tillitsskapende leverandør av rekrutteringstjenester. Små og store bedrifter kan bekrefte vår metode som bidrar til økt verdiskaping gjennom riktige ansettelser.

Torp Consulting Øst AS ble etablert som et selvstendig aksjeselskap i 2015 sammen med Torp Consulting AS i Sandefjord. Torp Consulting Øst leverer tjenester i Østfold, Follo og Oslo. Størst nedslagsfelt er Nedre Glomma regionen som vil si Fredrikstad og Sarpsborg.

Torp Consulting Øst AS har utviklet partnerskap med følgende bedrifter som styrker vårt tilbud til markedet:

  • Styreguiden
  • Consepta Partner
  • People Mobility

Vil du vite mer om Torp Consulting Øst?

Les mer
Annette Thorsø Mohr
Sola står først opp i øst

Mulighetsriket Østfold

Arbeidskraft. Handlekraft. Omstillingskraft. Utviklingskraft. Arbeidsmarkedet i Østfold er i sterk utvikling.

Vil du vite mer om Mulighetsriket Østfold?
Les mer

REKRUTTERING ELLER EN KONSULENT? VI HAR NETTVERK OG KOMPETANSE TIL Å STØTTE DEG OG DIN ORGANISASJON

Kontakt oss

Teknisk sjef, Reichhold

Innkjøps- og logistikkansvarlig, BK Hengeren

Senior prosjektleder Østfold, PEAB

Våre referanser