ConsultingPress Multi Niche COnsulting WordPress Theme Professional Finance COnsulting Services

Om oss

Torp Consulting Øst

Totalleverandør av HR-tjenester

Torp Consulting Øst leverer tjenester innen search og selection av ledere og fagspesialister i Østfoldmarkedet og har mange års erfaring innen rekruttering på ledernivå. Vi tar ansvar for hele prosessen fra A til Å og kvalitetsikrer alle ledd frem til presentasjon av finalekandidatene. Basert på vår erfaring og kompetanse hjelper vi organisasjoner og næringslivet med å finne riktig kandidat på en profesjonell og trygg måte.

Etablert siden 2015

Torp Consulting Øst AS ble etablert som et selvstendig aksjeselskap i 2015 sammen med Torp Consulting AS i Sandefjord. Torp Consulting Øst leverer tjenester i Østfold, Follo og Oslo. Størst nedslagsfelt er Nedre Glomma regionen som vil si Fredrikstad og Sarpsborg.

TCØST er medlem av Virke

Torpconsulting Øst er medlem av Virke. Dette er en ledende hovedorganisasjonen for tjenestenæringene og representerer over 21 000 virksomheter. www.virke.no

Rekrutteringsprosess

Vår rekrutteringsprosess bygger på anerkjent og vitenskapelig metode og predikerer kandidatens jobbsuksess mot stillingen, på best mulige måte. CEB sitt universelle kompetanserammeverk er utviklet for å reflektere hele spekteret av kompetanser i arbeidslivet og knyttes opp mot organisasjonens mål. Ved å måle kandidatenes kompetansepotensial vises vedkommendes adferd og prestasjoner på en slik måte at man i større grad kan forutsi om kandidaten vil lykkes i jobben og innfri kravene som forventes. Om testverktøyet: https://www.cebglobal.com/

Annette Thorsø Mohr

har solid erfaring innen rekrutterings- og utvelgelsesprosesser fra både private og offentlige virksomheter. Annette jobber som spesialist innen search og lederutvelgelse, og har god innsikt i arbeidsmarkedet. Hun er en kvalitetsbevisst relasjonsskaper med solid rekrutteringskompetanse og nettverk. Hun kan vise til gode referanser fra kunder og kandidater. Annette har ledererfaring fra offentlig og privat virksomhet. Hun vært ansatt som avdelingsleder i Oslo kommune og som distriktsarbeidssjef i Arbeidsmarkedsetaten. Annette er cand.mag med fagkrets innen jus, økonomi og HR. Annettes primærmarked er Østfold med kontor i Sarpsborg, men har også mange leveranser til Follo og i Oslo.

Annette Thorsø Mohr

Bransjer vi jobber med

  • Industri- og produksjonsbedrifter

  • Handelsbedrifter (Retail)

  • Tjenesteytende næringer (facility management)

  • Transport- og logistikkbedrifter

  • Offentlige virksomheter

Våre partnere

Torp Consulting Øst

Mobil: 911 07 980
E-post: ebdyeonline.no.

Våre referanser